Osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het herstellen van de normale beweeglijkheid van het lichaam. Hierbij is het uitgangspunt, waar goede beweeglijkheid is, krijgen klachten geen kans.
De osteopathische denkwijze is holistisch, d.w.z. de osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens. Belangrijk binnen de osteopathische denkwijze is, dat alles in het menselijk lichaam beweeglijk is, bewegen kan en vooral bewegen moet. Deze bewegingen gaan van groot (romp, armen en benen) tot zeer klein en specifiek (organen en zenuwstelsel).
Osteopathie is een complementaire geneeswijze. Dit houdt in, dat osteopathie aanvullend is op de reguliere geneeskunde en zeer bruikbaar is naast reguliere behandelmethoden. Net zoals in de reguliere geneeskunde is osteopathie gebaseerd op de onderlinge relatie tussen embryologie, anatomie en fysiologie.
Deze drie systemen staan voortdurend met elkaar in interactie en moeten in evenwicht zijn. De osteopaat onderzoekt en behandelt de beweeglijkheid en functie van deze drie systemen, teneinde de oorzaak van de klacht te verhelpen en het evenwicht te herstellen. Dit doet een osteopaat met zijn handen, er wordt dus geen gebruik gemaakt van apparaten.

Voor meer info en vragen over openingstijden en tarieven en vergoeding bezoekt u onze website: www.osteopathieroermond.com