Nieuwe maatregelen Coronavirus

Beste cliënten, beste sporters,

Gezien de ontwikkelingen zijn we genoodzaakt per direct verdere maatregelen te treffen. Dit houdt concreet in dat we vanaf 19 maart minder behandelingen gaan draaien en dat we alleen de noodzakelijke cliënten gaan zien. Hieronder vallen onze cliënten die maatschappelijk belemmerd worden door hun klachten.

Wij zullen persoonlijk, telefonisch, met iedereen contact opnemen om te overleggen, de afspraak te plannen, al dan niet te verplaatsen naar een datum na 6 april.

Naast het resoluut terugdringen van het aantal consulten zullen de volgende maatregelen getroffen worden:
  • Ralf zal werken op maandag en woensdag en Richard op dinsdag en donderdag. Dit zorgt ervoor dat slechts 1 behandelaar werkzaam is en dat jullie alleen in de wachtkamer zitten en geen andere cliënten treffen.
  • Daarnaast zullen alle afspraken gepland worden op het hele uur zodat we na elke behandeling van 45 minuten de tijd hebben om de hoognodige materialen te desinfecteren.
  • We willen je vragen om ook bij LICHTE/ MILDE klachten zoals griepverschijnselen, verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts (38 graden of hoger) NIET naar de praktijk te komen. Dus ook niet bij een klein hoestje of kuchje.
  • Het is toegestaan door de zorgverzekeraar om telefonisch of via Skype o.i.d. consulten/ evaluaties te verzorgen. Deze optie behoort tot de mogelijkheden indien je niet in staat bent om te komen. Indien gewenst bespreken we dit bij ons telefonisch contact.
Zoals eerder bericht zullen wij soepel omgaan bij een (te) late afmelding (binnen 24 uur).

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen hebben we helaas geen andere keuze. Wij hopen op jullie begrip. Uiteindelijk staat de gezondheid van eenieder voorop.

Tot nadere informatie zullen wij op deze wijze onze werkzaamheden gaan uitvoeren, in ieder geval tot 6 april. Voor vragen of onduidelijkheden zijn we uiteraard bereikbaar.

Blijf gezond en wij hopen dat we zo spoedig mogelijk weer iedereen van dienst kunnen zijn.

Sportieve groet,
Ralf en Richard